Savjeti

Beštekne ptice

Imate li viška pribora za jelo i volju za izradu ovakvih umjetničkih djela, krenite u akciju i izradite si unikatne skulpture. Tako Matt Wilson od otpadnog metalnog materijala i recikliranih pribora za jelo izrađuje ovakve […]

Savjeti

Privatnost podataka

Uvodne odredbe Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive […]

Savjeti

Mali šalabahter za restoranske konobare (iz perspektive gosta)

Posao konobara jedan je od najvažnijih i najsloženijih u ugostiteljskom biznisu. Biti dobar konobar znači ostvariti ozbiljnu karijeru

Ovih nam je dana pisao jedan konobar iz Esplanade, pitajući što bi trebao učiniti da bude efikasniji u poslu. Posao konobara jedan je od najvažnijih i najsloženijih u cijelom ugostiteljskom biznisu.

[…]

Savjeti

Osnovni priručnik za hotele s pet zvjezdica

U Hrvatskoj se iz godine u godinu otvara sve više hotela s pet zvjezdica, što je presudno za daljni rast našeg turizma. No većina tih hotela zapravo ne zadovoljava općenite, međunarodno prihvaćene kriterije pet zvjezdica, što kompromitira hrvatski turizam.
[…]