Enoteka ili vinoteka

(grč.), isto i vinoteka, spremnica za vino. Theke su prostorije u kojima se nešto slaže (poput biblioteke, discoteke, apoteke, lipsanoteke tj. relikvijarija i sl.), pa za razliku od podruma (kleti, vinarije, pivnice..) gdje se vino proizvodi, dorađuje i čuva u bačvama i ostalim podrumskim posudama cisternama, e. je spremište vina u bocama (tj. flaširanih vina) koja su uz to i konfekcionirana. U e. se ne čuvaju samo vina iz vlastite proizvodnje i vinogorja, već najčešće…

"Enoteka ili vinoteka"

Podrum

(grč. dromos cesta), u Hrvatskoj, najčešće naziv za prostoriju u kojoj se prerađuje grožđe, njeguju i čuvaju vina, u pravilu, bar jednim svojim dijelom građena pod zemljom, radi postizanja odgovarajućih mikroklimatskih, naročito optimalnih temperaturnih uvjeta (podrumska mikroklima). Stariji hrv. naziv za podrum je pivnica, ali se skoro više i ne upotrebljava u ovom značenju. Tim se imenom sve učestalije nazivaju restorani u kojima se pretežito toči pivo. U primorskim krajevima Hrvatske vinski se podrum naziva…

"Podrum"

Tunis

proizvede godišnje prosječno od 320.000 (u 2001.) do 468.000  hl vina (1999.), i od 500.000  dt (u razdoblju 1986.-1995.) do 800.000 dt (u 2000. godini) grožđa namijenjenog potrošnji u sviježem stanju, i kao što iz izkazanog proizlazi, proizvodnja od godine do godine podosta varira, s tendencijom stalnog smanjenja površina pod moštenicama, a povećanja sorata za proizvodnju grožđica. Sortiment i kakvoća vina nalik su onom u susjednom Alžiru. Potrošnja vina po stanovniku također je u padu, pa…

"Tunis"

Maroko

Prema podacima OIV-a u petgodišnjem razdoblje 1996.-2000. pod vinovom lozom je bilo 50.000 ha, proizvodilo se je godišnje 2.606.000 dt grožđa i oko 280.000 hl vina. Najveći dio grožđa potrošen je kao zobatica (2.138.000 dt), dok je razlika prerađena u grožđice čija je godišnja proizvodnja bila 9.000 dt ili otprilike tri puta manja od potrebe, što se namiruje uvozom. U 1995. godini od proizvedenih 1.737.600 dt grožđa 337.600 je prerađeno u vino, 1.359.300 dt je…

"Maroko"