Tunis

proizvede godišnje prosječno od 320.000 (u 2001.) do 468.000  hl vina (1999.), i od 500.000  dt (u razdoblju 1986.-1995.) do 800.000 dt (u 2000. godini) grožđa namijenjenog potrošnji u sviježem stanju, i kao što iz izkazanog proizlazi, proizvodnja od godine do godine podosta varira, s tendencijom stalnog smanjenja površina pod moštenicama, a povećanja sorata za proizvodnju grožđica. Sortiment i kakvoća vina nalik su onom u susjednom Alžiru. Potrošnja vina po stanovniku također je u padu, pa…

"Tunis"

Maroko

Prema podacima OIV-a u petgodišnjem razdoblje 1996.-2000. pod vinovom lozom je bilo 50.000 ha, proizvodilo se je godišnje 2.606.000 dt grožđa i oko 280.000 hl vina. Najveći dio grožđa potrošen je kao zobatica (2.138.000 dt), dok je razlika prerađena u grožđice čija je godišnja proizvodnja bila 9.000 dt ili otprilike tri puta manja od potrebe, što se namiruje uvozom. U 1995. godini od proizvedenih 1.737.600 dt grožđa 337.600 je prerađeno u vino, 1.359.300 dt je…

"Maroko"

Južnoafrička republika

je vodeći proizvođač grožđa i vina u Africi s više od 44% ukupne proizvodnje grožđa, i s više od 84,6% ukupne proizvodnje vina na tom kontinentu. Prema podacima Međunarodnoga ureda za lozu i vino (OIV) u desetgodišnjem razdoblju 1981.-1990. srednja vrijednost godišnje proizvodnje je dosizala 8.610.500 hl, a u sljedećem desetogodišnjem razdoblju (1991-2000.) 8.032.500 hl vina. Najrodnija godina u povijesti vinogradarstva u ovoj zemlji bila je 1989., kada je proizvedeno čak 9.560.000 hl vina. U…

"Južnoafrička republika"

Turska

je na azijskom kontinentu uz Kinu i Iran najznačajniji proizvođač grožđa (od 32.000.000 do 36.000.000 dt), a uz Kinu, Cipar i Japan i vina (kojeg godišnje proizvede (od 230.000 do 293.000 hl). Glavne joj se vinogradarske zone prostiru uz obale Mramornog mora, na jugozapadnom dijelu zemlje (oko grada Izmira) i u središnjem, jugoistočnom i sjeveroistočnom dijelu Anadolije. Uz SAD, najveći je svjetski proizvođač suhog grožđa (s proizvodnjom od 3.139.500 dt u razdoblju 1986.-1995. i 3.393.000…

"Turska"

Japan

koshu (čit. košu), japanski autohtoni kultivar za pro­izvodnju bijelog vina je istočnoazijska, pretežito brdovita država, koja se prostire na više od 3000 otoka, od kojih je jedino na dva (najvećem, Honshū i na drugom po veličini zvanom Hokkaidō), vinogradarstvo i vinarstvo značajnije razvijeno. Taj razvoj (uzgoj europske vinove loze i suvremenog načina vinifikacije i podrumarstva) je započeo krajem XX. stoljeća, a do tada su se uzgajali hibridni proizvođači. Najveća se vinogradarska pokrajina Yamanashi, na visoravni…

"Japan"

Ukrajina

U bivšoj zajedničkoj državi SSSR-u, Ukrajina je bila najveći proizvođač grožđa i vina sudjelujući u ukupnoj proizvodnji sa 34,4 %. U 1995. godini vinogradarske su površine u odnosu na stanje pred dvadeset i više godina (kada su pokrivale 354.000 ha) prepolovljene, pa se sada na oko 105.000  ha (koliko ih je bilo evidentirano 2001.) uglavnom suvremenih vinogradarskih plantaža (što se nalaze u Krimskoj, Odeskoj, Nikolaevskoj, Zakarpatskoj i Hersonskoj oblasti) proizvede godišnje oko 3.300.000 do 5.000.000 dt grožđa.…

"Ukrajina"

Turkmenistan

je srednjoazijska država s velikim prirodnim mogućnostima vinogradarske proizvodnje. Zbog udaljenosti glavnih tržišta i male potrošnje vina domaćeg pučanstva, od ukupne godišnje proizvodnje grožđa (1,5 milijuna dt) samo se neznatan dio vinificira i proizvede između 240.000 i 360.000 hl vina. Izvor: Vinopedia

"Turkmenistan"

Uzbekistan

Središnji dio Azije, s obzirom na zemljišne i klimatske uvjete, prikladno je područje za proizvodnju desertnih vina, pa se ovdje ona i proizvode iz grožđa sorata saperavi i morastelj, odnosno bijela desertna vina iz sorte rkaciteli. Prema podacima OIV na oko 135.000 ha plantažnih vinograda proizvede se do 6.000.000 dt grožđa, od čega se manji dio preradi u cca 400.000 do 500.000 hl vina. Najveći dio te proizvodnje izvozi se na tržište Rusije. Izvor: Vinopedia

"Uzbekistan"

Moldavija

Vinogradarstvo i vinarstvo je u Republici Moldaviji (čiji je službeni naziv Republika Moldova) značajna gospodarska grana. U vinogradima (koja se prostiru na ravničarskim plodnim tlima između rijeka Prut i Dnjestar) i čija je površina smanjena od 195.000 ha (u razdoblju 1991.-1995.) na 130.000 ha u 2001. godini, sada (u 2.000 godini) se proizvede godišnje oko 5.050.000 dt grožđa od čega se veći dio preradi u vino (i druge proizvede od grožđa i vina u količini…

"Moldavija"

Gruzija

Iako geografski pripada azijskom kontinentu u statistikama Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV, Paris) podaci o vinogradarstvu i vinarstvu Gruzija i sada, kao i ranije, (kada je bila u sastavu SSSR-a) iskazuju se u sastavu kontinenta Europa. Vinogradarska i vinarska proizvodnja u ovoj je zemlji vrlo stara, raznovrsna i odavna značajna gospodarska djelatnost. Vinogradarski se dijeli na rajon Zapadne Gruzije (sa suptropskom vlažnom klimom uz obalu Crnoga Mora, pa se ponegdje naziva još i…

"Gruzija"