Podjela vina

Suharak

je u ranije korištenoj vinogradarskoj literaturi korišten naziv za prezrelo grožđe sa smežuranim (prosušenim) prezrelim bobicama.

Podjela vina

Tunis

proizvede godišnje prosječno od 320.000 (u 2001.) do 468.000  hl vina (1999.), i od 500.000  dt (u razdoblju 1986.-1995.) do 800.000 dt (u 2000. godini) grožđa namijenjenog potrošnji u sviježem stanju, i kao što iz izkazanog […]

Podjela vina

Maroko

Prema podacima OIV-a u petgodišnjem razdoblje 1996.-2000. pod vinovom lozom je bilo 50.000 ha, proizvodilo se je godišnje 2.606.000 dt grožđa i oko 280.000 hl vina.

Podjela vina

Južnoafrička republika

je vodeći proizvođač grožđa i vina u Africi s više od 44% ukupne proizvodnje grožđa, i s više od 84,6% ukupne proizvodnje vina na tom kontinentu.

Podjela vina

Turska

je na azijskom kontinentu uz Kinu i Iran najznačajniji proizvođač grožđa (od 32.000.000 do 36.000.000 dt), a uz Kinu, Cipar i Japan i vina (kojeg godišnje proizvede (od 230.000 do 293.000 hl).

Podjela vina

Japan

koshu (čit. košu), japanski autohtoni kultivar za pro­izvodnju bijelog vina je istočnoazijska, pretežito brdovita država, koja se prostire na više od 3000 otoka, od kojih je jedino na dva (najvećem, Honshū i na drugom po […]

Podjela vina

Ukrajina

U bivšoj zajedničkoj državi SSSR-u, Ukrajina je bila najveći proizvođač grožđa i vina sudjelujući u ukupnoj proizvodnji sa 34,4 %.

Podjela vina

Turkmenistan

je srednjoazijska država s velikim prirodnim mogućnostima vinogradarske proizvodnje. Zbog udaljenosti glavnih tržišta i male potrošnje vina domaćeg pučanstva, od ukupne godišnje proizvodnje grožđa (1,5 milijuna dt) samo se neznatan dio vinificira i proizvede između 240.000 […]

Podjela vina

Uzbekistan

Središnji dio Azije, s obzirom na zemljišne i klimatske uvjete, prikladno je područje za proizvodnju desertnih vina, pa se ovdje ona i proizvode iz grožđa sorata saperavi i morastelj, odnosno bijela desertna vina iz sorte […]

Podjela vina

Moldavija

Vinogradarstvo i vinarstvo je u Republici Moldaviji (čiji je službeni naziv Republika Moldova) značajna gospodarska grana. U vinogradima (koja se prostiru na ravničarskim plodnim tlima između rijeka Prut i Dnjestar)

Podjela vina

Gruzija

Iako geografski pripada azijskom kontinentu u statistikama Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV, Paris) podaci o vinogradarstvu i vinarstvu Gruzija i sada, kao i ranije, (kada je bila u sastavu SSSR-a) iskazuju se u […]

Podjela vina

Azerbajdžan

Prije dvadeset i više godina (primjerice u razdoblju 1991.-1995.), u Republici Azerbajdžanu (Azerbaycan) se na površini od oko 130.000 ha vinograda proizvodilo godišnje od 4 do 5,5 milijuna dt grožđa koje se je u manjem […]