Ivanečki rudarski dani

IVANEČKI RUDARSKI DANI – Manifestacija – 02. Prosinca 2018.

Ivanečkim rudarskim danima želi se obogatiti turistička, gospodarska i kulturna ponuda, unaprijediti turistički proizvod destinacije. Između ostalog primarni cilj je utjecati na očuvanje kulturno-povijesnog nasljeđa i baštine ivanečkoga kraja, te stvaranje inovativnog turističkog proizvoda.

 

Želimo da manifestacija bude generator u cilju razvoja turizma i kulture kao što je nekada bilo rudarstvo s velikim direktnim utjecajem na razvoj Ivanca i Varaždinske županije. Ova vizija ili misija prisutna od 2007.godine.

Tome u prilog ide i revitalizirana turističko-povijesna atrakcija – Ivanečka rudarska četa, koju još nazivaju i gospodarskim promotorom naše mikroregije.

Povijesna postrojba – Ivanečka rudarska četa – uvelike je pridonijela promociji i obogaćivanju turističke i gospodarske ponude ovoga kraja.

Od prije tri godine između ostalog koncentracija je na sam tradicijski dio, a gospodarske i ostale izlagačke aktivnosti planiramo ubuduće održavati krajem mjeseca travnja. U konačnici manifestacija se odvija u dva termina, sezoni i posezoni.

Ivanečki rudarski dani postali su prepoznatljivi diljem Hrvatske. Kao jedinstvena kulturno-turistička manifestacija, jedina se iz Ivanca nalazi na službenim web stranicama HTZ-a.

Podržavaju je obrazovne institucije, muzejske ustanove, ministarstva, gospodarstvenici i građani.

. Manifestacija između ostalog ima i još nekoliko ciljeva:

– promicanje gospodarstva putem autohtonih suvenira

– promicanje rudarskog zvanja

– očuvanje etnološkog i povijesnog nasljeđe destinacije

– edukacija mlađe populacije stanovništva

– obogaćivanje kulturne i turističke ponude destinacije

– utjecanje na povećanje dolaska posjetitelja i turista

– očuvanje povijesne materijalne baštine putem izložba

– prezentacija domaćih autohtonih jela (Naša stara jela)

– kvalitetni spoj gospodarstvenika, lokalne samouprave, muzejskih i obrazovnih institucija, turizma …

Primarno nam je stvoriti kvalitetne preduvjete i gotove sadržaje specifične za našu mikroregiju te ih promovirati diljem Hrvatske s ciljem pridobivanja potencijalnih posjetitelja.

Prioritet projekta-manifestacije je kvalitetan spoj baštine-kulture-gospodarstva-turizma i promocije.

Jednim kvalitetnim pristupom uspjeli smo zadovoljiti sve navedene segmente čemu u prilog ide da svake godine bilježimo sve veću posjećenost, a također i aktivnih sudionika manifestacije.

Opće je poznato da je razvoj turizma u europskim gradovima danas nezamisliv bez kulturno turističkih manifestacija, turističkih proizvoda i sadržaja, kao osnove turističkih destinacija.

 

TZ grada Ivanca

Boris Jagetić Daraboš