Završna konferencija Hrana i zajednica – Civilno društvo i fakulteti u borbi protiv prekomjernog bacanja hrane

Povodom završetka provedbe europskog projekta „Hrana i zajednica“,  na Ekonomskom fakultetu u Rijeci održana je završna konferencija projekta.

Voditeljica projekta Ema Murić predstavila sve provedene aktivnosti i postignuća iz projekta „Hrana i zajednica“ kao i završne zaključke projekta. Projekt je polučio golem uspjeh te je u aktivnostima sudjelovalo više od 100 studenata, 20 profesora, 50 volontera, provelo se 15 kolegija sa društveno korisnim učenjem te su se proizveli brojni diplomski, završni i seminarski radovi na temu doniranja hrane te sprječavanja bacanja hrane. Marko Košak iz partnerske udruge Zelene akcije je predstavio outpute projekta, koje su dobili svi sudionici konferencije, brošure o otpadu i doniranju hrane te priručnike o društveno korisnom učenju kao i program cjeloživotnog učenja koje će se odvijati 4. i 5. studenog na Ekonomskog fakultetu u Rijeci.

Pročelnik kulture grada Rijeke Ivan Šarar, predstavio je Radnu skupinu za hranu utemeljenu kroz projekt te je naglasio važnost ovakvim projekata kao i nužnost povezivanja nacionalne i regionalne vlasti u rješavanju problema organizacije sustava doniranja hrane. Naglasio je kako je potrebno tražiti nove poduzetničke ideje koje bi pomogle u rješavanju problema prekomjerenog otpada od hrane. Marija Batinić Semek iz Ministarstva poljoprivrede je opisala daljnje korake u osnivanju banke hrane te kako napreduje organizacija sustava doniranja hrane u Hrvatskoj. Naglasila je da Ministarstvo poljoprivrede provodi brojne aktivnosti kako bi potaknuli svijest javnosti o problematici te da kontinuiranom radom u području prevencije nastanka otpada od hrane žele smanjiti postotak bačene hrane.

Konferencija je održana 29. listopada na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Jedan od važnijih koraka koji im slijedi je edukacija o problemu bacanja hrane u osnovnim i srednjim školama. Francuski stručnjak za probleme prekomjerenog bacanja hrane, vlasnik tvrtke Eqosphere, Xavier Corval pričao je o velikim promjenama koje su se dogodile u Francuskoj od 2016. godine kako bi vidjeli može li Hrvatska koristiti francuska iskustva i prilagoditi ih trenutnoj situaciji u Hrvatskoj. Gospodin Corval vodi socijalno poduzetništvo te kontinuirano radi na smanjenju bacanja hrane.

Održale su se i kratke prezentacije radova studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su osmišljavali ideje za održivi sustav doniranja hrane u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana. Svi radovi bit će objavljeni na stranici www.doniranjehrane.org.

“Ovim putem se i zahvaljujemo svim sudionicima Konferencije te se nadamo da će problem nedovoljnog doniranja hrane i prekomjernog bacanja hrane ostati u fokusu lokalne zajednice i da će se kontinuirano raditi na rješavanju tog problema”, zaključek je organizatora projekta, ali i poruka svima nama da razmišljamo i aktivno sudjelujemo u rješavanju spomenutih problema!